Vlada španske autonomne zajednice Kastilja i León objavila je juče sporazum koji sadrži niz mjera za suzbijanje i sprečavanje širenja koronavirusa. Neki od njih se tiču ​​transportne industrije. Vlasti regije takođe pokreću pitanje utovara i istovara.

Castilla y León objavila je svoj sporazum 76/2020 3. novembra kojim se utvrđuju posebne mjere za smanjenje pandemije u regiji, izvještava španska transportna organizacija CETM.

Jedan od dijelova dokumenta predviđa mjere koje pokrivaju transportnu i logističku industriju. Logističke i teretne kompanije moraju se pridržavati smjernica predostrožnosti. Riječ je o “izbjegavanju kontakta s vozačem tokom razmjene dokumentacije na mjestima utovara i istovara”.

Štaviše, regionalne vlasti su u sporazumu naznačile sljedeću preporuku:

“Kad god je to moguće, vozač se ne miješa u aktivnosti vezane za utovar i istovar. Za njih je odgovorna kompanija u kojoj se takva djelatnost obavlja, a vozač mora ostati u kabini ili na mjestima koja su za to posebno određena ”- citira organizacija sporazum.

CETM i Federacija preduzeća za cestovni transport Kastilje i Leona (FETRACAL) pozdravili su ovu mjeru.

“Iako je poduzet pod okriljem izuzetne situacije kao što je pandemija koronavirusa, to je napredak u postizanju jednog od starijih, još uvijek neslušanih zahtjeva sektora, a to je uvođenje utovara i istovara od strane vozača “, naglašava CETM u službenom saopćenju. 

“Učešće vozača u utovaru i istovaru nije samo u suprotnosti sa propisima o sprečavanju profesionalnih rizika, već sada ugrožava i njihovo zdravlje, povećavajući rizik od kontaminacije”, dodaje organizacija.