Preko 57 tona težio je kamion koji stoji na samo pet osovina. Zasnovan je na Mercedes-Benz Actros 2640, a straga je bila prikolica sa dvije osovine. Opterećenje na dvostrukoj pogonskoj osovini prekoračeno je za čak 8 tona, a bilo je i nedostataka u tahografu. Dvostruka posada koristila je jednu ploču, a dio staze uopće nije zabilježen.

Danas su u ranim jutarnjim satima inspektori iz lokalne podružnice u Grudziądzu zaustavili na uvid vozilo koje je prevozilo četiri betonska cisterna za septičku jamu.

Zbog sumnje da je prekoračio dozvoljene granične vrijednosti, vozilo je preusmjereno na najbližu kontrolnu točku. Pretpostavke inspektora pokazale su se ispravnim jer je tim prekoračio dozvoljenu masu za preko 17 tona, a opterećenje dvoosne osovine kamiona veće je od 8 tona. Nadalje, prekoračeno je i dopušteno opterećenje jedne od pogonskih osovina u prikolici i dopuštena dužina kombinacije vozila.

Međutim, problemi vozača tu nisu prestali, jer kako se ispostavilo, obavljali su drumski prevoz dok su bili u timu, a tahograf je sadržavao samo jedan registarski list, koji, zauzvrat, nije sadržao potpunu evidenciju pređenih kilometara, od mjesta utovara do mjesta istovara radi pregleda. Vozači su priznali da namjerno nisu stavljali svoje listiće u tahograf kako bi izbjegli registraciju prekoračenja radnog vremena, a slijedeći propise koji su na snazi ​​za njih ne bi mogli izvršiti naručeni prijevoz.

Ostavite komentar

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime