Njemačke vlasti uvele su novi sistem registracije osoba koje u zemlju ulaze iz regija koje se smatraju opasnim zbog pandemije COVID-19. Nova uredba stupila je na snagu 14. januara. 

Povelja se odnosi na osobe koje „profesionalno prevoze ljude ili robu preko granice cestom, železnicom, morem ili vazduhom“. Nova uredba definira 3 različita nivoa rizika : „rizična područja“, „područja s visokom incidencijom“ i „područja koja zabrinjavaju u pogledu opcija“. 

Najnovije informacije o klasifikacijama zemalja mogu se naći na www.rki.de/risikogebiete . Treba napomenuti da su trenutno gotovo sve zemlje u „zoni rizika“. 

Na vozače se primjenjuju sljedeće odredbe:

1) Vozači koji su bili u „zoni visokog morbiditeta“ u posljednjih 10 dana prije ulaska u Njemačku moraju imati:

– registrujte se putem veze www.einreiseanmeldung.de ,

– ako ste u Njemačkoj duže od 72 sata, prije ulaska napravite COVID-19 test. Test ne može biti stariji od 48 sati u trenutku prijavljivanja. Nije potreban test za boravke do 72 sata.

2) Vozači koji su bili u „području zabrinutosti zbog opcija“ u posljednjih 10 dana prije ulaska moraju:

– registrujte se pomoću gornjeg linka,

– pružiti negativan rezultat testa za COVID-19. Test ne može biti stariji od 48 sati u trenutku prijavljivanja.

Na zahtjev nadležnog organa mora se predstaviti test za koronavirus.

3) Vozači koji putuju kroz Njemačku u tranzitu:

– iz „zone rizika“ ili „područja visokog morbiditeta“: izuzeti od predbilježbe, pod uvjetom da moraju što prije ponovno napustiti Njemačku,

– iz „područja koje zabrinjava zbog opcija“: mora se prethodno registrirati.

Vozači su u svim slučajevima izuzeti od testiranja. Vozači koji su prošli zonu rizika samo u tranzitu, bez zaustavljanja ili privremenog boravka, izuzeti su od predbilježbe, ali moraju je proći ako dolaze iz „zone zabrinutosti zbog opcija“. Ove osobe su takođe izuzete od testiranja u svim slučajevima.