Scania će isporučivati ​​vozila za tri e-autoputa u Njemačkoj, za testove kojiće se sprovoditi tokom naredne godine. Ovu odluku donijelo je njemačko federalno ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), nakon postupka javnog tendera.Testoviće u započeti u Hessenu duž A5 Autobahna, gdje je u završnoj fazi pet kilometara dugačka infrastruktura za e-autoput sa nadzemnim linijama u oba smjera. Nakon toga će biti završen segment e-autoputa na A1 Autobahnu A1 kod Lübecka, sa dodatnim stacionarnim kapacitetom punjenja (tokom leta 2019.), a treći e-autoput u Baden-Württembergu, na saveznom autoputu B462 (početkom 2020.).

Ukupno će biti isporučeno 15 kamiona opremljenih pantografom za punjenje tokom vožnje, montiranih na rampu iza kabine. Pantografe je razvio Siemens, a kamionima će upravljati transportne organizacije u realnim uslovima. Osim isporuke kamiona, Scania će upravljati održavanjem vozila i prikupljanjem podataka tokom testrianja.

Prvi takav kamion će biti isporučen u februaru, a drugi na jesen. Ovaj istraživački progeam će analizirati podatke i optimizirati koncepciju pogonskog sistema.

„Za razliku od putničkih automobila, koji su parkirani i stacionirani većim dijelom dana, kamioni se u dužem vremenskom periodu raspoređuju na transportne zadatke, a zaustavljanje i čekanje može ometati takve operacije. E-autoputevi nude racionalno i efikasno punjenje, takoer, na taj način seštede baterije i smanjuje opterećenje na energetskoj mreži“ objašnjava Magnus Höglund, šef Electric Road System, Scania.

Prema nekoliko studija, e-autoputevi su alternativa koja će značajno pomoći smanjenju emisije CO2. Tehnika elektrifikacije puteva je jedan dio Scanijinih održivih transportnih rješenja, koja se sada testira i na njemačkim putevima.