U Mađarskoj vozači kamiona moraju posebno obratiti pažnju na putne znakove promjenjivog sadržaja. Posebno oni koji naređuju da vozilo prođe kroz vagu na magistralnom putu.

Kao što obaviještava Udruga ZMPD, ako vozač ne vozi kako je naznačeno ovim znakom, sustav će automatski poslati poruku kontrolnim službama, koje mogu zaustaviti kamion.

Ako se ne pridržavaju propisanih znakova za obavezno vaganje vozila može doći do 800 000. Forinti, odnosno oko 2,5 hiljade€.