Od 15. junija 2019. sva nova teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća do 3,5 tone, svi novi autobusi i sva nova vučna vozila čija je najveća dopuštena masa u kombinaciji s priključnim vozilom veća od 3,5 tona, a koja se prvi put puštaju u promet (koja se prvi puta registriraju) na tržištu Europske unije, moraju biti opremljena pametnim tahografom.

Obzirom da proizvođači vozila ne znaju točan datum registracije pojedinih vozila, pojedina vozila na tržištu EU su već od početka ove godine isporučivana s ugrađenim pametnim tahografom, dok su se u Republici Hrvatskoj takva vozila već pojavila početkom travnja.

Od 15. junija više neće biti moguće registrirati nova vozila ako nisu opremljena novim (pametnim tahografom) bez obzira kad su uvezena ili unešena u Republiku Hrvatsku.

U novim tahografima će raditi postojeće kartice umjesto kojih će se izdavati nove nakon isteka roka trajanja. Novi tahografi će olakšati posao vozačima i prijevoznicima, ali će dodatno otežati manipulaciju te olakšati kontrolu nadzornim organima.