Ukazujemo kada i na kojim putevima u Bugarskoj teška saobraćajna vozila podliježu prometnim ograničenjima.

Ograničenja u Bugarskoj primjenjuju se na teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 12 tona . Primjenjuju se na sve autoceste i neke državne ceste.

Ako su slobodni dani jedan za drugim, ako je barem jedan državni praznik:

– zadnjeg radnog dana koji prethodi nekoliko radnih dana ograničenje će se primjenjivati ​​od 16 sati do 21h,

– zadnjeg dana neradnog dana granica važi od 14 sati do 20h

Praznici u Bugarskoj 2020. godine:

3. marta – Dan osmanlijskog oslobođenja – Nacionalni dan

17. aprila – pravoslavni Veliki petak,

18. aprila – pravoslavna sveta subota,

19. aprila – pravoslavni Uskrs,

20. aprila – pravoslavni Uskrsni ponedjeljak,

1. maja – radni dan,

6. maja – Hirurško. Dan Narse i Bugarske vojske,

24. maja – Dan bugarske kulture i obrazovanja, slavenska književnost,

6. septembra – Dan ponovnog ujedinjenja Bugarske,

22. septembra – Dan nezavisnosti Bugarske,

24. decembra – Badnjak,

25. decembra – Božić,

26. decembra – Božić.

Pored toga, kamioni preko 12t neće biti dozvoljeni na bugarskim autocestama i nekim državnim putevima od 1. juna. do 15. septembra:

– od 17 do 20 sati petkom,

– Nedeljom od 14 do 20 sati.

Osim toga, ljeti, kada temperatura prelazi 35 stupnjeva Celzijusa, ograničenje se primjenjuje na teretna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona, od 13 do 21 sat. Ovo ograničenje primjenjuje se na čitavoj bugarskoj putnoj mreži.

Nevezano za vozila koja prevoze pokvarljivu hranu ili robu pod kontroliranim temperaturama.

Foto:SvijetKamiona