Paket mobilnosti nije samo prihvaćeni prijedlog, nego su određeni i datumi. Raspored dolje temelji se na objavi nizozemske organizacije TLN i temelji se na podnesku da će nova pravila biti službeno objavljena 31. jula 2020. godine. Ovaj datum je već službeno najavljen i do sada ništa ne najavljuje njegovu promjenu. Dakle, ako se ne dogodi neplanirana promjena, novi propisi stupit će na snagu sljedećim redoslijedom:

20. avgusta 2020 .:

Od tog dana vozač će moći preuzeti dva skraćena sedmična odmora zaredom. U isto vreme, na snagu stupa zabrana uzimanja punih sedmičnih ostataka u kabini. Pretpostavka je da će vozač otići kući ili drugom mjestu stalnog boravka najmanje jednom mjesečno.

1. februara 2022. godine:

Od tog dana vozač će morati unositi podatke o prelasku granice u tahograf vozila. To će učiniti na prvom mogućem mjestu radi legalnog prelazka.

20. februara 2022. godine:

Od tog dana važit će naredba da se kamion vrati najmanje jednom u osam sedmica u zemlju registracije. U isto vrijeme uvest će se novi zahtjevi u vezi s organizacijom prometnih baza radi ograničavanja postojanja “pseudo-grana”. Bit će potrebno imati, između ostalog, zgrade u kojima će se čuvati dokumenti.

Istog dana moraju se pojaviti i nova pravila obavljanja kabotaže. Nakon korištenja ovog ograničenja u određenoj zemlji, kamionu će biti zabranjena kabotaža tokom četiri dana.

20. maja 2022 .:

Od tog datuma za laki prijevoz bit će podložne dozvole za prijevoz. Za 2,5 tone GVM vozila bit će potrebna licenca.

20. avgusta 2023 .:

Tog dana će druga generacija pametnih tahografa postati obavezna za sva novo registrovana vozila. Ti će uređaji automatski registrirati trenutak prelaska granice zahvaljujući podacima iz satelitskog sistema.

31. decembra 2024 .:

Novi tahografi odlazit će i na starije kamione koji obavljaju međunarodni prijevoz i do sada nemaju nijednu pametnu generaciju. Istovremeno će se opseg provjera tahografa proširiti na 56 dana.

20. avgusta 2025 .:

Novi tahografi dolazit će i na starije kamione koji obavljaju međunarodni prijevoz i prethodno imaju instaliran tahograf prve generacije.

1. juna 2026 .:

Tahografi će postati obavezni za automobile čija je ukupna težina 2,5 tone u međunarodnom prijevozu. I ovdje će to biti pametni tahografi druge generacije.

1 KOMENTAR

  1. Do pre deset 15 godina niko nije ni gledao taho listice a sada nauka oko toga. Neupravlja tahograf sa vozilom već čovek.

Comments are closed.