Njemačka vlada namjerava uložiti velika sredstva u infrastrukturu za parkiranje kamiona, planirajući u tom pogledu izdvojiti poseban fond od 400 milijuna eura.

Prema zvaničnim podacima, trenutno kroz Njemačku svake sedmice prođe oko 150.000 kamiona.

Nedostatak parking mesta jedan je od najoštrijih problema koji osećaju prevoznici. Između 2009. i 2018. godine stvoreno je 16.000 novih parking mjesta za kamione, ali deficit je trenutno oko 50 000 parkirnih mjesta u cijeloj zemlji.

“Kompaktno parkiranje”

Razvoj parkirnih mjesta s kompaktnim sustavom omogućit će bolju upotrebu postojećih prostora. Međutim, samo tri lokacije trenutno imaju takav sustav – parkiralište na Inntal-zapadu na autoputu A93, jedna na Jura-zapadu na A3 i druga u području Montabaura na A61. 

Njemačko ministarstvo prometa (BMVI) kaže da će “kompaktno parkiranje” biti lansirano na još četiri lokacije – na A5 u području Hessea, A6 u području Saarlanda, A5 na području Baden-Württemberga i A3 na području Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Svrha razvoja kompaktnog parkiranja nije samo povećati kapacitet parkiranja uz autoceste, već i povećati sigurnost i pružiti pogodne uslove za odmor vozačima. Zbog novog rješenja postojeća parkirna mjesta reorganizirana su tako da bi se tri kamiona mogla parkirati jedan za drugim, čime je prostor optimiziran. 

Pored toga, Ministarstvo prometa će razmotriti druga rješenja, poput mješovite upotrebe parkirnih mjesta, tačnije korištenje parkiranja za automobile kamionima, ne samo noću, već i razvoj parkirališta na područjima koja nisu u prilaze autoputevima.

Mapa parkiranja kamiona

Njemački portal eurotransport.de pokrenuo je inicijativu koja je nastojala utvrditi tačan broj parkirnih mjesta za teretna vozila koja su u Njemačkoj trenutno dostupna; karta uključuje procijenjene potrebe, ali i broj parkirnih mjesta koja treba razviti do 2025. godine.


1 KOMENTAR

Comments are closed.