Od 1. jula 2020. kamioni Euro 3 i Euro 4 imaju ukupna ograničenja prometa u tunelima Frejus i MontBlanc, prema podacima operatera.

Međutim, treba napomenuti da je u slučaju tunela Frejus uspostavljeno privremeno odstupanje za kamione Euro 3 i Euro 4 koja završavaju 30. septembra 2020. godine.

Odstupanje će se odnositi samo na one kompanije koje mogu dokazati da su kupile kamione Euro 5 ili Euro 6, ali ih još nisu preuzeli zbog pandemije COVID-19.