Sigurnija vozila na sigurnijim cestama u EU. To je cilj koji su si političari u Briselu postavili. Prošle sedmice Vijeće EU usvojilo je uredbu o sigurnosti na cestama.

Od sredine 2022. godine sva nova vozila u Europskoj uniji morat će biti opremljena naprednim sigurnosnim sustavima. Vijeće EU-a je 8. novembra donijelo uredbu o općoj sigurnosti motornih vozila i zaštiti putnika i ugroženih sudionika u prometu.

Brisel se nada da će nova pravila i obavezna oprema značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva na cestama.

Deset godina nakon usvajanja prethodnih propisa na ovu temu, nova uredba ima za cilj dati podsticaj akcijama EU na polju sigurnosti u prometu. 

Ona (uredba o sigurnosti saobraćaja na putevima – uvodna beleška) prvi put se bavi brigama o ugroženim učesnicima u saobraćaju, poput pešaka i biciklista “, objasnio je finski ministar zapošljavanja Timo Harakka u službenom saopštenju Saveta EU. 

Prema novim pravilima, sva motorna vozila (uključujući kamione, autobuse, kombije i SUV vozila) moraju biti opremljena sljedećim sigurnosnim značajkama:

– pametno podešavanje brzine

– olakšana ugradnja alkoholnih blokada

– sustavi upozoravanja za nadgledanje pospanosti i pažnje vozača

– napredni sustavi za otkrivanje distrakcije vozača

– signali za zaustavljanje u nuždi

– sustavi za otkrivanje objekata prilikom preokretanja unazad

– snimači podataka o događajima

– sustavi za nadzor pritiska u gumama

Pored toga, putnički automobili i laka komercijalna vozila će morati imati dodatne napredne sigurnosne karakteristike, kao što su:

– napredni sustavi kočenja u nuždi

– sustavi za podršku trake u vanrednim situacijama

– povećane zone zaštite glave koje mogu umanjiti ozljede od sudara s ranjivim sudionicima u prometu, poput pješaka i biciklista.

Kamioni i autobusi , s druge strane, morat će biti dizajnirani i izgrađeni na takav način da značajno smanjuju slijepe mrlje oko vozila. Također će trebati biti opremljeni naprednim sustavima detekcije pješaka i biciklista u blizini, kako je izvijestilo Vijeće EU-a.

Uredba će stupiti na snagu 30 mjeseci nakon usvajanja. Neke odredbe o sigurnosnim komponentama primjenjivat će se kasnije kako bi se proizvođači automobila mogli prilagoditi novim zahtjevima.

Foro: svijet-kamiona.com