Operatori Eurotunnela pokrenuli su uslugu digitalne obrade carinskih formalnosti. IT aplikacija je dostupna non-stop i može joj se pristupiti na nekoliko jezika.

Aplikacija se zove SGS TransitNet i omogućava prevoznicima da prenose transportne dokumente na sve evropske carinske platforme. Usluga je namijenjena korisnicima Eurotunnela koji prevoze teret prema Konvenciji o zajedničkom tranzitu.

Tako se korištenjem usluge carinjenje može izvršiti u carinarnici koja je bliža odredištu robe, npr. – u Parizu, Londonu ili Birminghamu, umjesto na ulaznim točkama u zemlju, poput Dovera ili Calaisa.

Nova pravila koja se primjenjuju na saobraćaj kroz Eurotunnel od 1. januara

Podsjećamo vas da je Eurotunnel, kako bi prijevoz bio što efikasniji, stvorio poseban sistem nazvan Border Pass . Nova usluga distribuira informacije potrebne za prelazak granice između prijevoznika i Eurotunnela, a zatim između Eurotunnela i graničnih vlasti.

Novi sistem je siguran i digitaliziran, a vozač kamiona ne mora ni napustiti vozilo.