Prošle nedelje je objavljeno da Mercedes i Scania danas kreću u proizvodnju. DAF sada takođe izvještava da je proizvodnja novih kamiona ponovo započela.

Proizvodnja kamiona ponovo je započeta u Eindhovenu, kao i u fabrici kabina u Westerlu u Belgiji. DAF trenutno radi s jednim timom i poštuje pravila ‘jedan i pol metar’. “Sada testiramo kako bismo vidjeli šta je unutar tih pravila moguće za sigurnost i sigurnost zaposlenih.” Na primjer, pregrade između zaposlenika koriste se da bi se zaštitile tamo gdje je to potrebno. Ponekad je teško zadržati distancu dok radite u kabinama, ali to bi trebalo biti moguće na taj način. “Za DAF, ponovno pokretanje proizvodnje sporim tempom uglavnom je proces učenja kako bi se otkrilo šta je moguće unutar smjernica RIVM-a”, rekao je zaposlenik proizvođača kamiona. 

I druge marke ponovo počinju proizvoditi kamione, koliko je to moguće. Snabdijevanje dijelovima se također polako ponovo pokreće. Međutim, očekuje se da će proći puno vremena prije nego što se uspjesi prije ponovne krize u Coroni ponovo dosegnu. 

Takođe pročitajte: