Za sada će registracije vozila biti dodijeljene samo prijevozničkim kompanijama koje obavljaju važne aktivnosti za osnovno snabdijevanje stanovništva.

Transportne kompanije koje žele registrirati kamione i automobile u vrijeme koronske krize obično to mogu učiniti samo ako za to postoje dobri razlozi. Prema istraživanju VerkehrsRundschau-a , nadležni uredi, posebno u velikim gradovima, zatvoreni su do daljnjeg. Posebni datumi za registracije vozila daju se, na primjer, samo u Minhenu , samo za privatne osobe ili kompanije koje obavljaju važne aktivnosti za osnovno zbrinjavanje stanovništva. To uključuje prevoz hrane, farmaceutskih proizvoda ili goriva. Svako ko spada u ovu grupu mora to vjerodostojno podnijeti nadležnom organu .