Zbog pandemije koronavirusa u Europi, obuka za vozače koji žele obnoviti svoja prava na ADR možda se neće održati. Stoga je uspostavljen poseban milosni period zahvaljujući kojem certifikati ostaju duži rok važećim.

„Brisel želi da osigura sigurnost lanca snabdijevanja opasnom robom i zato je odlučio uvesti grejs period za ADR certifikate“, izvještava njemački transportni portal eurotransport.de.

Zbog pandemije Covid19, mnogi tečajevi za obuku vozača koji žele proširiti svoja prava na prijevoz ove vrste tereta mogu se odgoditi ili otkazati. Stoga će se rok važenja ADR potvrda koji su istekli nakon 1. marta automatski produžiti do 1. novembra.

Vozači će trebati predočiti potvrdu o prekvalifikaciji i položenom ispitu tek od 1. decembra. Važno je napomenuti da potvrda neće važiti 5 godina od datuma izdavanja, već od isteka prethodnog dokumenta.