DORTMUND – Njemačka policija je u utorak, 27. oktobra, održala veliku provjeru transporta na A44 u smjeru Kassela. Na parkiralištu Soester Börde provjereno je 101 vozilo i izrečene 83 kazne u roku od sedam sati. Vozač kamiona registrovan u Sloveniji i njegov poslodavac morali su duboko zakopati po džepovima.

Specijalisti iz policije otkrili su tehničke manipulacije digitalnim tahografom. “Opasna potraga za profitom“, rekla je policija, “jer je umor uzrok ozbiljnih nesreća. Osim toga, manipulacija komandama može utjecati na funkciju pomoćnih sistema u ugrađenoj elektronici na kamionu.”

Policija je izrekla novčanu kaznu u iznosu od 30.000 eura i Policija je zabranila dalje upravljanje sa kamionom, Kamion će biti oduzet dok novčana kazna ne bude u potpunosti plaćena.

Ostale novčane kazne uključivale su vožnju bez dozvole, vožnju pod utjecajem droga, prebrzu vožnju, nedovoljno osiguranje tereta i kršenje socijalnih propisa.