Novi zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (SRB)

1.000

Vlada Srbije utvrdila je Predlog izmena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i uputila ga poslanicima Skupštine Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

Hitan postupak usvajanja predloženih izmena traži se zbog toga što bi u suprotnom bile prouzrokovane štetne posledice po poslovanje privrednih subjekata koji obavljaju prevoz terteta u drumskom saobraćaju, i to naročito prevoza za sopstvene potrebe, kao i prevoz u vezi s obavljanjem delatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, ali i u suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti.

Izmenama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, unaprediće se prevoz tereta u tom saobraćaju, uspostaviće se viši stepen efikasnosti u radu svih subjekata u toj oblasti, otvoriće se nove tržišne mogućnosti za domaće prevoznike, otkloniti nejasnoće u primeni postojećeg zakonskog akta kao i postojeće pravne praznine, a detaljnije i jasnije urediti pojedina pitanja i instituti.

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju donet je 2015. godine, ali je nakon njegove analize zaključeno da ga treba dopuniti i menjati.

Sada se predlaže isključivanje iz postojećeg Zakona prevoza tereta vozilima, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kilograma, jer je konstatovano da je broj takvih registrovanih vozila u Srbiji mali i da fizička i pravna lica koja ih poseduju nemaju svojstvo prevoznika i time ne narušavaju postojeće tržište usluga prevoza.Takođe, izmenama se preciziraju odredbe kojima se uređuje prevoz za sopstvene potrebe i uvodi odgovarajuća potvrda u slučaju međunarodnog prevoza tereta za sopstvene potrebe. Tu potvrdu izdaje Ministarstvo, odnosno opštine u slučaju domaćeg prevoza za sopstvene potrebe.

Osnovni cilj donošenja pomenutih izmena je i usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru u delu suzbijanja sive ekonomije i nelojalne konkurencije na saobraćajnom tržištu.

Predlog izmena zakona donosi i rešenje u obuci i obrazovanju. Izmena se, između ostalog, predviđa olakšan način obrazovanja komisije kao za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz tereta u drumskom saobraćaju i njene nadležnosti.

Osim toga, dopunama se uvodi zaštita korisnika prevoza i obezbeđuje kvalitetnija usluga, bolja povezanost, koordinacija i razmena informacija kontrolnih organa.Predlogom su precizirane pojedine inspekcijske mere predviđene i sadašnjim zakonom, ali i dodate neke nove, kao što su isključenje teretnog vozila lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe.

Predlogom se predviđa i obaveza evidentiranja domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika, koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe u evidenciju koju vodi opštinska, odnosno gradska uprava.Tim rešenjem se subjekti koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe sprečavaju da pod tim vidom obavljaju javni prevoz i suzbija siva ekonomija u međunarodnom saobraćaju.Tim rešenjima dodat je uslov da prevoz nema komercijalni karakter, uvodi se potvrda o evidenciji i predviđa da Ministarstvo vodi evidenciju teretnih vozila.

Predviđa se i novo zakonsko rešenje kojim će se voditi posebna evidencija teretnih vozila i lica koja obavljaju prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, čime će biti onemogućena siva ekonomija u obavljanju javnog prevoza i nelojalna konkurencija na tržištu prevoznih usluga jer su sada mnogi to radili, ali pod „plaštom” prevoza tereta za sopstvene potrebe.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.